Czytelnia

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

13 października 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Dzięki wielkości wyznawców i męczenników, dzięki godności każdego wierzącego świeckiego chrześcijaństwo jest mesjańskie, rewolucyjne, gwałtowne; w królestwie Cezara mamy rozkaz szukać, a więc znajdować to, czego tam nie ma: mamy tam znajdować Królestwo Boże.

Paul Evdokimov, Królewskie kapłaństwo – charyzmatyczny stan chrześcijanina, w: Życie duchowe w mieście, s. 147.

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?