Czytelnia

Miesiąc z o. Józefem Wrzesińskim

12 stycznia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Jeżeli wyciągniemy naukę z teraźniejszości, to w miejsce społeczeństwa konsumpcyjnego nastanie społeczeństwo w którym każdy znajdzie swoje miejsce. Będzie to możliwe jeżeli jutro przezwyciężymy dzisiejsze stereotypy i bariery, a społeczeństwo otworzy się na ludzi wykluczonych. W tymże otwarciu na najbiedniejszych nie chodzi o to, żeby „wyciągnąć” ich z biedy, ale żeby przede wszystkim dzielić z każdym człowiekiem to, co ma on w sobie najcenniejszego, a więc jego człowieczeństwo.

o. Józef Wrzesiński, Les plus pauvres ferment du progrès dans une société de consummation.

Miesiąc z o. Józefem Wrzesińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?