Czytelnia

Miesiąc z Hanną Malewską

2 października 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Zakwestionowanie wartości, nihilizm różnych stopni, który cechuje czasy wielkich przewrotów, uprząta wiele przesądów i zatorów umysłowych, ale ostatecznie zwykł prowadzić do jakiejś „prawdy z wyboru”, czyli do mitu. Mit to jest system „prawd” fanatycznie wyznawanych dlatego właśnie, że są „nasze”, a nie że są prawdami obiektywnymi.

Hanna Malewska, O odpowiedzialności i inne szkice, Kraków 1987, s. 90.

Miesiąc z Hanną Malewską

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?