Czytelnia

Miesiąc z Hanną Malewską

8 października 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Profanacją prawdy i jej okaleczeniem jest narzucanie jej. A nawet chronienie takimi środkami, które zdradzają niewiarę w jej moc własną i takąż niewiarę zaszczepiają ludziom zarówno z własnego, jak i przeciwnego obozu.

Hanna Malewska, O odpowiedzialności i inne szkice, Kraków 1987, s. 117.

Miesiąc z Hanną Malewską

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?