Czytelnia

Miesiąc z Bruce’em Marshallem

11 września 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Jeśli cud rzeczywiście miał miejsce, Kościół święty pozwoli swoim wiernym wątpić w niego tyle, ile im się będzie podobało.

Bruce Marshall, Cud ojca Malachiasza, Warszawa 1955, s. 100.

Miesiąc z Bruce’em Marshallem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?