Czytelnia

Miesiąc z Thomasem Mertonem

30 stycznia 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Bóg nie jest „problemem” i my, którzy żyjemy życiem kontemplacyjnym, nauczyliśmy się przez doświadczenie, że nie można poznać Boga dopóty, dopóki człowiek stara się rozwiązać „problem Boga”. Starać się rozwiązać problem Boga to starać się zobaczyć własne oczy. Nie można zobaczyć własnych oczu, ponieważ za ich pomocą widzimy, a Bóg jest światłem, dzięki któremu widzimy — dzięki któremu widzimy nie wyraźnie zdefiniowany „przedmiot” zwany Bogiem, lecz wszystko inne w Niewidzialnym.

Thomas Merton, Życie w listach, W drodze 2011, s. 205.

Miesiąc z Thomasem Mertonem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?