Czytelnia

Miesiąc z Czesławem Miłoszem

27 września 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Miejcie zrozumienie dla ludzi słabej wiary.

Ja też jednego dnia wierzę, drugiego nie wierzę.

Ale jest mi dobrze w modlącym się tłumie.
Ponieważ oni wierzą, pomagają mi wierzyć
w ich własne istnienie, istot niepojętych.

Pamiętam, że zostali stworzeni niewiele niższymi
od niebieskich mocy.

Pod swoją brzydotą, piętnem ich praktyczności,
są czyści, w ich gardłach, kiedy śpiewają,
pulsuje tętno zachwytu.

Czesław Miłosz Miejcie zrozumienie

Miesiąc z Czesławem Miłoszem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?