Czytelnia

Miesiąc z ks. Józefem Tischnerem

10 czerwca 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Sprawa istotną nie jest bowiem to, czy człowiek może złożyć swą nadzieję w Bożym Synu, ale to, czy Syn Boży może swoją nadzieję złożyć w człowieku.

Ks. Józef Tischner, Miłość nas rozumie, s. 14.

Miesiąc z ks. Józefem Tischnerem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?