Czytelnia

Miesiąc z Czesławem Miłoszem

7 września 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

(...) prawdomówność jest dowodem wolności, a po kłamstwie poznaje się niewolę.

Czesław Miłosz, O podróżach w czasie, s. 196.

Miesiąc z Czesławem Miłoszem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?