Czytelnia

Miesiąc z Johnem Henrym Newmanem

17 października 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Mój krzyż — zdaje się mówić On — był wzniesiony tysiąc osiemset lat temu i tylko na kilka godzin, i bardzo niewielu spośród moich służebników stało u jego stóp, a ja pragnę wprowadzić miliony ludzi do mojego Kościoła. Ze względu na nich ciągle odnawiam moją ofiarę, aby każdy z nich mógł tak z niej korzystać, jakby on sam był na Kalwarii.

John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, s. 264.

Miesiąc z Johnem Henrym Newmanem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?