Czytelnia

Miesiąc z Johnem Henrym Newmanem

18 października 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

[Jezus mówi:] Będę dzień za dniem ofiarowywał siebie Ojcu, aby każdy z moich wyznawców miał możność przekazywania Mu swoich próśb, uświęconych i popartych zawierającą w sobie wszelkie zasługi mocą mojej męki. Będę więc kapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka — moi kapłani będą stali u ołtarza, ale to nie oni, lecz raczej ja będę ofiarnikiem. Nie pozwolę, żeby składali w ofierze tylko chleb i wino — sam będę obecny na ołtarzu i będę niewidzialnie ofiarowywał samego siebie, kiedy oni będą wykonywali rytuał zewnętrzny.

John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, s. 265.

Miesiąc z Johnem Henrym Newmanem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?