Czytelnia

Miesiąc z Henrim Nouwenem

5 kwietnia 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Wypicie kielicha życia jest przyjęciem i uwewnętrznieniem własnej niepowtarzalnej egzystencji, z jej wszystkimi smutkami i radościami.(...) Jezus wiedział w głębi swojego wnętrza, że musi wypić kielich, aby wypełnić dzieło, które Abba — ukochany Ojciec — Mu powierzył. Wiedział, że wypicie kielicha da Mu wolność, chwałę i pełnię, że wyprowadzi Go z pułapki tego świata do całkowitego wyzwolenia, z udręki śmierci do chwały zmartwychwstania.

Henri J. M. Nouwen, Kielich życia, Znak 2002, s. 67.

Miesiąc z Henrim Nouwenem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?