Czytelnia

Miesiąc z Henrim Nouwenem

11 kwietnia 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Z życia, które nigdy nie jest czystym smutkiem ani czystą radością, wyłania się misja. Misja ta każe nam wykraczać daleko poza nasze ograniczenia i sięgać po pełną wolność, całkowite odkupienie i ostateczne zbawienie.

Henri J. M. Nouwen, Kielich życia, Znak 2002, s. 74.

Miesiąc z Henrim Nouwenem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?