Czytelnia

Miesiąc z Henrim Nouwenem

17 kwietnia 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Dziwne, jak przymus, by zasłużyć na miłość, nie daje się ze mnie wykorzenić, choć im bardziej się go trzymam, tym trudniej jest mi odbywać życiową wędrówkę bez rozgoryczenia.

Henri J. M. Nouwen, Wieczorem w domu, Kraków 2010, s. 100.

Miesiąc z Henrim Nouwenem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?