Czytelnia

Miesiąc z Henrim Nouwenem

26 kwietnia 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Wielu ludzi poszukuje sensu życia. Ale wielu idzie wciąż po omacku w ciemnościach.

Henri J.M. Nouwen, Wołanie o miłosierdzie, s. 97.

Miesiąc z Henrim Nouwenem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?