Czytelnia

Miesiąc z Henrim Nouwenem

29 kwietnia 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Podjąłem wewnętrzną decyzję, żeby zawsze patrzeć na Jezusa jako na Tego, który przyzywa nas do serca Boga, serca, które zna tylko miłość.

Henri J. M. Nouwen, Mój rok szabasowy, Kraków 2004, s. 222.

Miesiąc z Henrim Nouwenem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?