Czytelnia

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

7 czerwca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Wydaje mi się, że ortodoksja — myślę nie o prawosławiu, lecz o poprawności poglądów — jest stanem pewnej asekuracji duchowej, lękiem przed naporem treści, które płyną ze świadomości ludzkiej.

Mój Chrystus, z Jerzym Nowosielskim rozmawia Zbigniew Podgórzec, Białystok 1993, s. 35.

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?