Czytelnia

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

8 czerwca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Cały świat cierpi, ponieważ jest zepsuty przez upadek bytów subtelnych. Mnie się wydaje, że cała przyroda cierpi. Tylko człowiek cierpi chyba najbardziej świadomie.

Mój Chrystus, z Jerzym Nowosielskim rozmawia Zbigniew Podgórzec, Białystok 1993, s. 57.

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?