Czytelnia

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

10 czerwca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Kondycja duchowa jest tego rodzaju, że musi istnieć stan upadku, stan katastrofy grzechu, aby mogła zaistnieć rzeczywistość nawrócenia, skruchy, zmartwychwstania i Pięćdziesiątnicy.

Mój Chrystus, z Jerzym Nowosielskim rozmawia Zbigniew Podgórzec, Białystok 1993, s. 54.

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?