Czytelnia

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

12 czerwca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Człowiek jest w stanie stworzyć rzeczywistość metafizyczną tak, jak on sobie to wyobrazi. Dlatego tak ważne są myśli, pragnienia ludzkie.

Mój Chrystus, z Jerzym Nowosielskim rozmawia Zbigniew Podgórzec, Białystok 1993, s. 51.

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?