Czytelnia

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

25 czerwca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Kościół jest właściwą ojczyzną, prawdziwą matką ikony. A ponieważ ecclesia oznacza zgromadzenie, jasne się staje pochodzenie ikony jako zbiorowego charyzmatycznego doświadczenia malarskiego, którego centrum jest Chrystus.

Prorok na skale. Myśli Jerzego Nowosielskiego wybrali i ułożyli Roman Mazurkiewicz i Władysław Podrazik, Kraków 2007, s. 114.

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?