Czytelnia

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

30 czerwca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

W jakimś sensie kult ikony jest bałwochwalstwem — uprawnionym bałwochwalstwem. Ikona nie jest jakimś elementem zastępczym, bo sztuka nie zastępuje niczego. Sztuka jest epifanią Tajemnicy.

Prorok na skale. Myśli Jerzego Nowosielskiego wybrali i ułożyli Roman Mazurkiewicz i Władysław Podrazik, Kraków 2007, s. 117.

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?