Czytelnia

Miesiąc z Czesławem Miłoszem

10 września 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Głos - ten jest chyba dowodem,
Bo przynależy do istot niewątpliwie jasnych,
Lekkich, skrzydlatych (dlaczegóż by nie),
Przepasanych błyskawicą.

Słyszałem ten głos nieraz we śnie
I, co dziwniejsze, rozumiałem mniej więcej
Nakaz albo wezwanie w nadziemskim języku:
zaraz dzień
jeszcze jeden
zrób co możesz.

Czesław Miłosz, O aniołach

Miesiąc z Czesławem Miłoszem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?