Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

1 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Ignorowanie faktów występuje także w naszym kulturowym kręgu, przejawia się np. w powtarzaniu do znudzenia opinii, iż współcześnie nie ma już żadnych autorytetów moralnych. Tymczasem kwestionowane autorytety stanowią Boży dar dla ludzkości.

abp Józef Życiński, Okruchy wartości, s. 82.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?