Czytelnia

Miesiąc z Blaise'em Pascalem

20 marca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Trzeba poczucia poniżenia, nie z natury, lecz z pokuty: nie aby w nim trwać, ale aby iść ku wielkości. Trzeba poczucia wielkości, nie z zasługi, ale z łaski i po przejściu przez poniżenie.

Blaise Pascal, Myśli, Warszawa 1989, s. 197.

Miesiąc z Blaise'em Pascalem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?