Czytelnia

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

12 grudnia 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

Wiara i niewiara są zjawiskami tak dawnymi jak sama ludzkość. W każdym pokoleniu odradzają się obydwie, często w zmiennych proporcjach i różnym układzie sił. Nigdy nie ma na ziemi czasu „samego człowieka”, jak nie ma czasu „samego Boga”.

Janusz St. Pasierb, Czas otwarty, s. 34.

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?