Czytelnia

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

21 grudnia 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

W ciągle trwającym adwencie ludzkości na nas spoczywa obowiązek dawania świadectwa o Jezusie. W panujących ciemnościach mamy świadczyć o światłości. Jak świeci światłość nasza przed ludźmi?

Janusz St. Pasierb, Gałęzie i liście, s. 31.

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?