Czytelnia

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

22 grudnia 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

Adwent — pora nadziei. Człowiek zbudowany jest z nadziei. Gdy ją odebrać — cóż zostaje z człowieka? Nasze życie jest zaczynaną każdego ranka nieustanną walką ze zniechęceniem, smutkiem i rozpaczą, które nabierają siły, w miarę jak słabniemy, jak posuwamy się w latach, gdy powoli opuszcza nas radość. Póki nadziei — póty życia. Ona jest jego siłą i motorem.

Janusz St. Pasierb, Gałęzie i liście, s. 24.

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?