Czytelnia

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

23 grudnia 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

Adwent — czas nawrócenia. (...) Żeby się nawrócić trzeba najpierw się o d w r ó c i ć. Od czego? Od egoizmu przede wszystkim, od niekochania. Od niedostrzegania Boga nad sobą i ludzi obok siebie. Od zamknięcia w sobie, od postawy niewolniczej, od braku miłości i miłosierdzia. Od grzechu, który polega na odrzuceniu miłości ofiarowanej nam przez Boga. Grzech bowiem mówi Bogu: nie ufam Twojej miłości.

Janusz St. Pasierb, Gałęzie i liście, s. 27.

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?