Czytelnia

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

6 grudnia 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

Pod polityczną, gospodarczą i wszystkimi innymi mapami Europy i świata jest rozpostarta mapa religijna, mapa duchowych zwycięstw i klęsk, objawień, nawróceń, apostazji. Różnica pomiędzy „dziećmi tego świata” a uczniami Jezusa polega na tym, że nam dane jest ją widzieć, przeczuwać jej znaczenie, przeżywać — jak Żydzi — swoje Massa i Meriba, w uniesieniu lub wstydzie.

Janusz St. Pasierb, Skrzyżowanie dróg, s. 23.

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?