Czytelnia

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

8 grudnia 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

Ileż dualizmu pokutuje w naszym spojrzeniu na człowieka i miłość. A tymczasem człowiek stanowi jedność i miłość jest jedna, a ci, co jej uwierzyli, powinni wiedzieć o tym lepiej od innych. Jest tylko jedna miłość, która wychodzi z Boga jak płomień i ogrzewając świat do Niego powraca.

Janusz St. Pasierb, Gałęzie i liście, s. 57.

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?