Czytelnia

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

13 czerwca 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Myślę, że prawdziwą ojczyzną sztuki są sfery rzeczywistości należące do sacrum. Sztuka w jakimś sensie jest tożsama z sacrum i z tego poziomu przenika do naszej rzeczywistości empirycznej — jako pewien sygnał.

Prorok na skale. Myśli Jerzego Nowosielskiego wybrali i ułożyli Roman Mazurkiewicz i Władysław Podrazik, Kraków 2007, s. 103.

.

Miesiąc z Jerzym Nowosielskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?