Czytelnia

Miesiąc z Barbarą Skargą

16 lutego 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Niekiedy mamy poczucie, że w tej oto kwestii istnieje rzeczywiście tylko jedno źródło, i nie możemy pozbyć się pragnienia dotarcia doń. U źródła wszak kryje się prawda. Tam gdzie są tylko sploty, pytanie o prawdę traci sens.

Barbara Skarga, Kwintet metafizyczny, Kraków 2005, s. 22.

Miesiąc z Barbarą Skargą

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?