Czytelnia

Miesiąc z Barbarą Skargą

20 lutego 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Cel jest miejscem granicznym. Granice jednak są różne. Przede wszystkim wszelka ludzka działalność jest ograniczona, a może nawet taką być musi. Wszakże już starożytni mówili, że człowiek powinien znać swoje granice. Ich zaś przekroczenie nieraz bywało poczytywane nie tylko za błąd, ale także za czyn niegodny.

Barbara Skarga, Kwintet metafizyczny, Kraków 2005, s. 79.

Miesiąc z Barbarą Skargą

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?