Czytelnia

Miesiąc z Barbarą Skargą

24 lutego 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Wieczność to obecność nieskończona. Razem jednak z nią wchodzimy w przestrzeń już nie tylko metafizyki, lecz teologii. Ta obecność wymyka się wszelkim określeniom i wszelkim próbom dowodów istnienia.

Barbara Skarga, Ślad i obecność, Warszawa 2004, s. 35.

Miesiąc z Barbarą Skargą

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?