Czytelnia

Miesiąc z Barbarą Skargą

27 lutego 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Nasz świat stał się dziwnie płaski, jednowymiarowy. Racjonalizm jemu właściwy zatracił ten głęboki metafizyczny oddech, który przenikał wielki racjonalizm czasów Kartezujsza, Leibniza, czy Kanta. Został podporządkowany zasadom utylitaryzmu. Nauczył cenić tylko to, co korzystne i skuteczne, choćby przeciwstawiało się najprostszym wartościom, taki jak rzetelność, uczciwość.

Barbara Skarga, Ślad i obecność, Warszawa 2004, s. 114.

Miesiąc z Barbarą Skargą

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?