Czytelnia

Miesiąc z Adrienne von Speyr

27 listopada 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Każdy krok zawiera w sobie przemianę, nawracanie do Pana, udział w Jego Przemienieniu. Ostatecznie msza staje się symbolem wszelkich dróg doczesnych, drogą z dziś do jutra, z ziemi do nieba.

Adrienne von Speyr, Lumina, s. 28.

Miesiąc z Adrienne von Speyr

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?