Czytelnia

Miesiąc z Anną Świderkówną

3 lipca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Kościół naucza, że Biblia jest księgą zamkniętą, że wraz z ostatnim pismem Nowego Testamentu i ze śmiercią ostatniego Apostoła skończyło się objawienie Boże. Czy to znaczy, że Bóg przestał rozmawiać ze swoim ludem? Oczywiście nie. Mówi do nas stale, również przez Biblię, bo Jego słowa, choć spisane wiele wieków temu, są ciągle aktualne.

Anna Świderkówna, Biblia a człowiek współczesny, s. 5.

Miesiąc z Anną Świderkówną

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?