Czytelnia

Miesiąc z Anną Świderkówną

6 lipca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

W naszym patrzeniu na świat pokutuje jeszcze wiele, czasem nawet bardzo starych, schematów myślowych, które często utrudniają nam życie, a niekiedy wprost uniemożliwiają otwarcie się na Boga. Należy do nich choćby przekonanie, że każde cierpienie jest karą za jakieś grzechy (już ponad dwa i pół tysiąca lat temu rozprawiał się z tym problemem autor Księgi Hioba!)

Anna Świderkówna, Biblia a człowiek współczesny, s. 89.

Miesiąc z Anną Świderkówną

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?