Czytelnia

Miesiąc z Anną Świderkówną

11 lipca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Czytając historie złotego cielca, często nie dostrzegamy tego właśnie najistotniejszego jej sensu. Przypomina nam ona, że Bóg nie jest niczyją własnością, nawet własnością swego wybranego ludu. Nie można go w niczym zamknąć, umieścić, niczym ograniczyć, bez względu na to, czy byłby to najpiękniejszy posąg, czy najdoskonalsza myśl ludzka. Jest to Bóg, którego nikt nie może posiadać, który jedynie sam daje nam siebie.

Anna Świderkówna, Biblia a człowiek współczesny, s. 140.

Miesiąc z Anną Świderkówną

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?