Czytelnia

Miesiąc z Anną Świderkówną

12 lipca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Bóg Trójjedyny jest niezgłębioną tajemnicą, lecz w tej tajemnicy najbardziej nieuchwytnym i odległym wydaje się nam na ogół Duch Święty. A dzieje się tak w znacznej mierze dlatego, że Syna i Ojca możemy sobie wyobrazić jako Osoby, z Duchem Świętym natomiast jest — na szczęście — nieporównanie trudniej.

Anna Świderkówna, Biblia a człowiek współczesny, s. 273.

Miesiąc z Anną Świderkówną

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?