Czytelnia

Miesiąc z Anną Świderkówną

29 lipca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Młode wspólnoty chrześcijańskie były początkowo uważane za jeszcze jedno religijne ugrupowanie w i tak już zróżnicowanym świecie judaizmu. Patrzono na tych ludzi jak na jakichś nowych faryzeuszy, saduceuszy czy esseńczyków. Dość szybko zaczęto jednak widzieć w nich kogoś w rodzaju niebezpiecznych „heretyków”.

Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, s. 185.

Miesiąc z Anną Świderkówną

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?