Czytelnia

Miesiąc z Anną Świderkówną

31 lipca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Bóg, wszechmądry Pedagog, musiał najpierw utwierdzić synów Izraela w nieugiętym monoteizmie, zanim mógł im objawić coś z przedwiecznej tajemnicy swego wewnętrznego życia. Dlatego też Duch nie jest tu jeszcze Osobą, lecz przede wszystkim Mocą Boga samego, straszliwą i porywającą, stwórczą i życiodajną, jest Jego Objawieniem.

Anna Świderkówna, Biblia a człowiek współczesny, s. 274.

Miesiąc z Anną Świderkówną

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?