Czytelnia

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

19 października 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Właściwie wszędzie ludzie czują się zagrożeni krepującymi ich ograniczeniami, lękają się, że wszelkie ograniczenie spowoduje odepchnięcie i wyobcowanie, nieufnie odnoszą się do wszelkiego determinizmu. Tkwi w nich ogromne pragnienie wolności, które sięga absurdu, każąc im powtarzać za anarchistą Bakuninem czy za Sartre’em: Jeśli Bóg istnieje, człowiek nie jest wolny. Otóż idąc śladem świętego Pawła i ojców, należy powiedzieć: Jeśli człowiek istnieje, Bóg nie jest wolny. Oczywiście nie w swojej wszechmocy, lecz w swojej miłości [...]. W Bogu istnieje wyłącznie „tak”, powiedział święty Paweł. Człowiek może powiedzieć Bogu „nie”. Bóg mówi jedynie „tak”, i wypowiedział je na krzyżu.

Paul Evdokimov, Szalona miłość Boga, w: Życie duchowe w mieście, s. 164.

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?