Czytelnia

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

7 października 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Jeśli prawdą jest — a będzie to doświadczenie i świadectwo najwyższego rzędu — że staję się sobą tylko przez drugiego człowieka, to znaczy, że miłość jest wzajemnym tworzeniem się osób i że tylko ona ma taką zdolność.

Paul Evdokimov, Tajemnica osoby ludzkiej, w: Życie duchowe w mieście, s. 95.

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?