Czytelnia

Miesiąc z Matką Teresą z Kalkuty

31 grudnia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Apostołowie nie wiedzieli, jak się modlić i prosili Jezusa, aby ich nauczył. Wtedy on nauczył ich Ojcze nasz. Myślę, że za każdym razem, gdy odmawiamy Ojcze nasz, Bóg spogląda na swoje dłonie, na których jesteśmy wyryci. „Oto wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49, 16).

Cóż za piękne i pełne wyrazu określenie osobistej miłości, jaką Bóg odczuwa wobec każdego z nas.

Matka Teresa z Kalkuty, Myśli wyszukane, s. 24.

Miesiąc z Matką Teresą z Kalkuty

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?