Czytelnia

Miesiąc z ks. Józefem Tischnerem

20 czerwca 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Chlubimy się, że nasz kraj był w okresie wojen religijnych krajem tolerancji. Myślę, że moglibyśmy się chlubić także tym, że w kraju naszym nie było głodu jako plagi masowej i stale towarzyszącej naszym dziejom.

Ks. Józef Tischner, Etyka solidarności, w: Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, s. 71.

Miesiąc z ks. Józefem Tischnerem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?