Czytelnia

Miesiąc z ks. Józefem Tischnerem

7 czerwca 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Na czym polega w istocie religijność człowieka? Myślę, że przynajmniej w Polsce polega ona na bezustannym wyzwalaniu się od zniewolenia, które tkwi w samym człowieku. Klucz do religii leży w doświadczeniu wyzwolenia od czegoś bardzo konkretnego do czegoś bardzo konkretnego.

Świat zmienił się na lepsze, z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Zbigniew Nosowski i Sławomir Sowiński, w: Dzieci Soboru zadają pytania, s. 381.

Miesiąc z ks. Józefem Tischnerem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?