Czytelnia

Miesiąc z Jeanem Vanierem

18 listopada 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

Kiedy zaczynamy lepiej rozumieć samych siebie, zaczynamy także lepiej rozumieć innych. I na odwrót, kiedy lepiej rozumiemy innych, lepiej rozumiemy samych siebie. W ten sposób każdy pomaga drugiemu otworzyć się i wzrastać w człowieczeństwie. Każdy dokonuje przejścia od idealizmu do rzeczywistości, od idei nieba do ziemi. Udawanie, że jest się doskonałym nie jest już konieczne.

.

Jean Vanier, Odkryć nasze człowieczeństwo, tłum. K. i P. Wierzchosławscy, s. 28.

Miesiąc z Jeanem Vanierem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?