Czytelnia

Miesiąc z Jeanem Vanierem

30 listopada 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

Ludzie, których przyjęliśmy w Arce, posiadają wspaniały dar prostoty we wzajemnych kontaktach. Nie rządzą nimi społeczne konwencje. Witają gości z radością i nie czynią żadnych różnic pomiędzy ważnymi w oczach świata a niepozornymi. Nie są zainteresowani zawodem czy pozycją kogokolwiek, ale są bardziej spostrzegawczy, gdy chodzi o ludzkie serca.

Jean Vanier, Serce Arki, tłum. E. Osiecki SVD, s. 31.

Miesiąc z Jeanem Vanierem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?